Om oss

logo-big.png


Orsa närradio är föreningslivets lokala radiosändningar.
Närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan få tillstånd om de har anknytning till sändningsområdet.

Orsa närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål.

  • Ordförande, Ingemar Lind, 070-315 69 27
  • Sekreterare, Hans Nahlbom
  • Kassör, Ingvar Masser
  • Ledamöter, Hugo Smids och Björn Tomt
Sh-Boom (Sh-Boom Rock N Roll Club) Facebook
Filadelfiaförsamlingen Orsa
Socialdemokraterna Orsa
  • Sh-Boom (Sh-Boom Rock `n´ Roll Club)

Tillstånd och regler för att sända närradio
Myndigheten för radio och tv, www.radioochtv.se

Sändningar

SH-BOOM
18:00 - 20:00
Rock ´n´ roll från 50 tal till nu. Hälsningar önskningar medlemstävling.
Sänder radioprogrammet SH-Boom varje Lördag 18.00-20.00

3

Aktiva medlemsföreningar

Kontakta oss

0250-411 16, 070-315 69 27
Orsa Närradioförening c/o Ingemar Lind
Blåmesvägen 13, 794 32, Orsa