Om oss

logo-big.png


Orsa närradio är föreningslivets lokala radiosändningar.
Närradioföreningar, ideella föreningar och registrerade trossamfund kan få tillstånd om de har anknytning till sändningsområdet.

Orsa närradioförening är en sammanslutning av flera tillståndshavare i ett sändningsområde för gemensamma närradioändamål.

  • Ordförande, Hans Nahlbom, 070 239 71 51
  • Vice ordf. Ingemar Lind, 0250-424 69
  • Sekreterare, Kristina Olsson
  • Kassör, Ingvar Masser
  • Ledamöter, Olle Jobs, Mikael Näs och Hugo Smids
Sh-Boom (Sh-Boom Rock N Roll Club) Facebook
CCC Radio (Custom Car Club Orsa)
SRF Timmen med Gösta & Micke (SRF Ovan-SIljan)
  • Sh-Boom (Sh-Boom Rock N Roll Club)
    CCC Radio (Custom Car Club Orsa)
    SRF Timmen med Gösta & Micke (SRF Ovan-SIljan)

Tillstånd och regler för att sända närradio
Myndigheten för radio och tv, www.radioochtv.se

Sändningar

SH-BOOM
2018-05-25 | 18:00 - 20:00
Rock ´n´ roll från 50 tal till nu. Hälsningar önskningar medlemstävling.
Sänder radioprogrammet SH-Boom varje fredag, 18.00-20.00

CCC Radio
2018-05-25 | 20:00 - 22:00
Rockmusik Önskningar, hälsningar

SRF Ovan-Siljan
2018-05-25 | 17:00 - 18:00
Blandad underhållning Första andra fredagen i varje månad

100

Lyckade sändingar sedan start

3

Aktiva medlemsföreningar

Kontakta oss

0250-411 16
Orsa Närradio
BOX 23, 794 21, Orsa